December 03, 2014

Sharepoint Disable Loopbackcheck disable with Powershell

İlk Sharepoint kurulumunuzdan sonra giriş yaptığınız da sürekli olarak sizden kullanıcı kimlik bilgileri isteniyorsa Loopback check kapatmak zorundasınız. En temiz ve kısa yol Powershell.P

######PowerShell Üzerinden Gerçekleştirmek için


New-ItemProperty HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Lsa -Name "DisableLoopbackCheck" -value "1" -PropertyType dword


Sunucuyu tekrar başlatmak gereklidir..