January 01, 2015

Sharepoint 2013 Farklı Kullanıcı ile Oturum Aç (Sign in Different User) Menüsü

Dosyanın Yolu:

C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web ServerExtensions\15\TEMPLATE\CONTROLTEMPLATES\welcome.ascx

Bu Dosyanın içerisine alan ekliyoruz:

<SharePoint:MenuItemTemplate runat="server" ID="ID_LoginAsDifferentUser" Text="<%$Resources:wss,personalactions_loginasdifferentuser%>" Description="<%$Resources:wss,personalactions_loginasdifferentuserdescription%>" MenuGroupId="100" Sequence="100" UseShortId="true" />

Kayıt edip kapatıyoruz. Bu kadar..